Share
Date: 22 January 2024 4 dk. Reading Time
Ece Nergizal Copywriter
Ece Nergizal

B2B Pazarlama: Dijital Dönüşüm Yolculuğuna Çıkma Zamanı!

B2B Pazarlama

Dijitalleşen dünyada ve iş yapısında B2B pazarlama nedir ve neye evriliyor keşfetmeye hazır mısınız? Eğer cevabınız evetse, hadi birlikte keşfedelim!


Business-to-business ibaresinin kısaltılmış şekli olan B2B, şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamalarını ifade eden bir terimdir.


Kısaca özetleyecek olursak B2B Pazarlama; bir şirketin potansiyel müşterisi olan başka bir şirkete erişmesi için veya sergileyeceği imaj için yapılan pazarlama çalışmalarıdır.


Peki B2B Pazarlamanın Kapsamı Nedir?


B2B’nin kapsamını aşağıdaki gibi 4 ana başlık altında toparlayabiliriz.


Markanın Değer Algısı

B2B Pazarlamada markanın oluşturduğu değeri ve katkısını hem çalışan hem de nihai alıcı olan başka firmaların gözünde şekillendirmek için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, şirketin sağladığı çözümler, müşteri-çalışan memnuniyeti ve sektöre olan katkılar, markanın değer algısını şekillendiren temel unsurlar arasında yer alır.


Güçlü İletişim & Güven Bağı

B2B Pazarlamada genellikle uzun vadeli iş ilişkileri kurmak amaçlanır. Bu doğrultuda ise markanın profili güven bağı ve sürdürülebilir ilişkiler çerçevesinde ele alınmalıdır. Şeffaf iletişim, taahhütlerin yerine getirilmesi ve iş ortaklarıyla sağlam bir güven ilişkisi kurulması, markanın uzun vadeli başarısının temelini oluşturur. Profesyonel, samimi ve tutarlı iletişim, markanın diğer şirketlerle olan ilişkilerini güçlendirir.


Profesyonel Süreç Yansıması

B2C’ye hizmet eden firmalara oranla B2B’de pazarlama tekniklerinin daha profesyonel ve planlı ilerlemesi gerekmektedir.

Bu sebeple yapılan her işlem ve bu işlemin pazarlamadaki yansımaları profesyonel yaklaşımla ele alınmalıdır.Yüksek Hacimli Pazara Hitap Etmek

B2B pazarlaması genellikle büyük hacimli ticaret işlemlerini içerir. Bu sebeple kurgulanan her pazarlama faaliyeti ve marka içeriği daha kapsamlı ve fayda odaklı kurgulanmalıdır. Hedeflenen pazarın dinamikleri anlaşılmalı ve markanın bu pazarda nasıl öne çıkabileceği stratejik bir şekilde planlanmalıdır.


EVP Nedir?

Bir çalışan değer önerisi (Employee Value Propostion), bir çalışanın bir şirkete getirdiği beceriler, yetenekler ve deneyim karşılığında aldığı benzersiz faydalardır. Bu, sadece maaş ve yan haklarla sınırlı olmayan, aynı zamanda işyerindeki kültür, gelişim fırsatları ve çalışanın iş deneyimi gibi unsurları içerir.


EVP neden önemlidir? Hangi konularda firmaların öne çıkmasını sağlar?


  • B2B firmaları için sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularına vurgu yapmak, çalışanların şirketin toplumsal etkisine katkıda bulunmasını güçlendirir.


  • B2B firmalarda marka imajı, iş hacmi ve ürün önemli olduğu kadar çalışanlara erişmek ve ekibin gücünü sergilemek de oldukça önemlidir.


  • Tecrübe, dahil olunan sosyal sorumluluk projeleri, iş birlikleri B2B’da fark yaratan ve markanın kurması gereken bağı destekleyen özelliklerdir.


  • Verdiği hizmet, sağladığı bilgi ve çizdiği imaj ile işletmelere hizmet eden firmalar B2B pazarında daha kolay öne çıkmakta ve farklılaşmaktadır.


Sürpriz Öneriler:  B2B Tips

  • Markanın hedef kitlesini belirlerken global bazda düşünün!

Örneğin B2C’ye hizmet eden küçük ölçekli firmaya özel bir planlama gerçekleştirseydiniz ilk aşamada hedefiniz yerel pazarlar olacaktı, B2B firmalarda ise hedefinizde büyük ölçekli firmalar olacaktır.

  • Özel günler B2B firmalarda imaj güçlendirme için önemlidir!

Özel gün çalışmalarınızı firma çalışanları ve marka ilkeleri ile birleştirmek fark yaratmak için doğru bir tercih olacaktır.

  • Çalışanları & gelişim fırsatlarını daima öncelikli hale getirin!

Bu sayede kurum kültürünün oturmasını sağlayıp ekibinizi daha donanımlı hale getirerek güven bağını geliştirebilirsiniz.

  • Sürdürülebilirliğin önemini unutmayın!
  • Globalleşmenin ilk adımlarından biri sürdürülebilirliktir. İş süreçlerindeki güçlü yanları yansıtırken bu başlığa önem verin.

Other Related Blogs

B2C Pazarlamada Ufak Adımlarla, Büyük Başarıya Ulaşmanın Sırları!

B2C Pazarlamada Ufak Adımlarla, Büyük Başarıya Ulaşmanın Sırları!

Read More
LINKEDIN COURSE: STRATEGIES FOR GENERATING LEADS AND MARKETING

LINKEDIN COURSE: STRATEGIES FOR GENERATING LEADS AND MARKETING

Read More
How Businesses Can Achieve Success in Localization

How Businesses Can Achieve Success in Localization

Read More
How Turkish Brands Can Benefit from Their Strategic Location and Cost Advantage to Access New Markets and Opportunities

How Turkish Brands Can Benefit from Their Strategic Location and Cost Advantage to Access New Markets and Opportunities

Read More
The Power of Localization: Tailoring Marketing Campaigns for Local Markets

The Power of Localization: Tailoring Marketing Campaigns for Local Markets

Read More
What are the best practices and examples of successful localization campaigns?

What are the best practices and examples of successful localization campaigns?

Read More
From Local to Global: How to Establish a Consistent Brand Identity across Borders

From Local to Global: How to Establish a Consistent Brand Identity across Borders

Read More
Nera vs. Hootsuite

Nera vs. Hootsuite

Read More

Do you want to learn about what your brand lacks in marketing?

See what can you improve with our free marketing analysis and find out what actions you should take.

Get Your Free Marketing Report

Be informed about the innovations of the marketing and social media world!

Would you like to subscribe to our e-mail newsletter to learn about sectoral developments, marketing ideas and social media innovations regularly every month? Don't forget to check your newsletter membership for ideas that will add value to your brand!

Live Chat
Live Chat
Aklınızdakileri sormaktan çekinmeyin!
Destek Yetkilisi
Destek Yetkilisi
+90 544 112 86 25
Müsait